Poruch příjmu potravy u náctiletých prudce přibývá. Nadějí jsou nové léčebné metody

Datum publikace: 28. 03. 2023
Periodikum:
nasezdravotnictvi.cz
Prevalence poruch příjmu potravy se od počátku 21. století zvýšila podle nedávné analýzy z 3,5 procenta na 7,8 procenta. Největší nárůst je přitom zaznamenán v posledních letech ve věkové skupině 15 až 19 let. Jako hlavní diagnóza byly poruchy příjmu potravy v roce 2016 vykázány u 1449 osob, v roce 2021 jich bylo již 2383. Informovala o tom Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně při příležitosti konání Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě ve dnech 30. března až 1. dubna.

„Poruchy příjmu potravy se rychle rozvíjejí, vznikají nové diagnózy, a tedy i potřeba nových dostupných programů a multidisciplinárních přístupů. Onemocnění se netýká jen jedinců samotných, ale celých rodin, ve kterých se může přenášet z jedné generace na další, a to jak geneticky, tak vlivem jídelního chování v rodině. Proto je tématem letošního ročníku právě transgenerační přenos psychopatologie,“ popisuje prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, která je předsedkyní Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické́ společnosti ČLS JEP.

Celý článek najdete zde: https://nasezdravotnictvi.cz/aktualita/poruch-prijmu-potravy-u-nactiletych-prudce-pribyva-nadeji-jsou-nove-lecebne-metody

zelenina