Policisté vyzývají: Nebuďte slepí k domácímu násilí

Datum publikace: 07. 02. 2021
Periodikum:
stabruntalsko.cz
Domácí násilí je násilí mezi sobě blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti. Jedná se o vztah, kdy jedna osoba získává nad druhou osobou moc, přičemž intenzita násilí se časem stupňuje.

Ačkoliv již problematika domácího násilí není v dnešní době úplnou neznámou, stále se jedná o téma, které je velice problematické a mnoho lidí nemá podvědomí, co si pod tímto pojmem můžeme vlastně představit. Domácí násilí jako takové není v zákoně o přestupcích, nebo trestním zákoníku jasně definováno. Pod tímto pojmem si můžeme představit protiprávní jednání páchané za zdmi našich domovů, tedy na místě, kde bychom se měli cítit nejbezpečněji. Ze zákona o přestupcích se zde jedná o přestupky proti občanskému soužití, z trestního zákoníku můžeme uvést trestné činy ublížení na zdraví, nebo týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Rozpoznat domácí násilí není mnohdy snadné, neboť oběti domácího násilí se velice často ostýchají se svými problémy svěřit svým nejbližším a své břímě si tak nesou s sebou.  Domácí násilí má několik druhů a to zejména fyzické, které je nejvíce viditelné, avšak mnohdy bývá ze strany pachatelů pácháno záměrně tak, aby vidět nešlo a dále psychické, které je velice nebezpečné a je spojeno zpravidla s fyzickým násilím. Do psychické formy domácího násilí zahrnujeme také emocionální násilí – útok na věci, zvířata, členy rodiny, na které má ohrožená osoba vztah; sociální násilí – izolovanost ohrožené osoby s kamarády, rodinou apod.; ekonomické násilí – dotýkající se potřeb ohrožené osoby jako je ošacení, finance aj.; sexuální násilí – znásilňování, vynucování sexu a jejich praktik apod.

Výše uváděné znaky domácího násilí můžeme vyčíst z jednotlivých případů:… podezřelý v bytě domu, po předchozí slovní rozepři se svou manželkou které sdělil, že “je špína ulhaná, že bude poslouchat jako hodinky, jinak ji zbije do modra”, následně odešel do kuchyně, kde si vzal kuchyňský nůž a s tímto nožem přistoupil k poškozené, která se nacházela v dětském pokoji a dožadoval se vydání jejích peněz, kdy tímto jednáním v poškozené, v danou chvíli, vzbudil důvodnou obavu o její život a zdraví a následně, při předávání věcí podezřelému jí tento úmyslně nožem způsobil řeznou ránu na paži pravé ruky, kdy jí poté řekl “zítra tě pořežu víc, když nebude po mém”, čímž poškozené způsobil středně těžké zranění …“.

Celý článek najdete zde: https://stabruntalsko.cz/policiste-vyzyvaji-nebudte-slepi-k-domacimu-nasili/

Související články:
Domácí násilí