Kondice dětí velmi upadá, rodiče je ve velkém omlouvají i z tělocviku

Datum publikace: 07. 09. 2023
Periodikum:
novinky.cz
Ještě před lety patřily hodiny tělesné výchovy mezi nejoblíbenější předměty. Dnes se tělocviku ale děti ve velkém vyhýbají, a když už musí cvičit, tak často s despektem. Svou roli zde sehrávají i někteří rodiče a lékaři, kteří děti ve velkém z hodin tělesné výchovy omlouvají. Pohybová gramotnost a kondice dětí se tak stále zhoršuje.

Kladný vztah ke sportu je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou si děti s sebou nesou do života. Kromě dobré fyzické kondice, silné imunity a lepšího zdraví obecně u nich také posiluje schopnost překonávat překážky, pracovat se stresem a také si přirozeně určovat cíle a dosahovat jich. „Nadšení dítěte pro pohyb, sport a soutěžení je samozřejmě v první řadě vázáno na to, co vidí a čím je inspirováno především v rodině. Tam se tvoří opravdové základy vztahu ke sportování. Když rodič dokáže probudit ve svém dítěti nadšení pro sportování a pohybové hry, dává mu obrovský dar do života. Při sportování totiž dítě získává obrovské množství nejen fyzických, ale i psycho-sociálních dovedností, na kterých pak může celý život stavět,“ upozorňuje Petr Salomon, který stojí za platformou Týmuj. Další důležitou roli by pak měla sehrávat škola a hodiny tělesné výchovy. Jejich vliv na pohybovou gramotnost a kondici dětí ale značně upadá. Podle Jakuba Makalouše z organizace Wannado, která stojí za největším náborovým festivalem Sporťáček, samotní tělocvikáři vnímají, že tělesná výchova je na základních i středních školách již druhořadým předmětem a jejich práce je společensky nedoceněná.

Celý článek najdete zde: https://www.novinky.cz/clanek/zena-deti-kondice-deti-velmi-upada-rodice-je-ve-velkem-omlouvaji-i-z-telocviku-40442694

Tělesná výchova