Jednoduše nejednoduchý život s vadou sluchu

Datum publikace: 29. 03. 2023
Periodikum:
idetskysluch.cz
To, že jsem v něčem jiná než mí vrstevníci, jsem zjistila poměrně pozdě. Zásluhu na tom měli mí skvělí rodiče, sourozenci a další příbuzní, učitelky v mateřské škole a na prvním stupni základní školy i kamarádi. Teprve s nastupující pubertou se člověk stále více poměřuje s ostatními, snaží se zapadnout do kolektivu, nevybočovat z řady. Nu, a právě v této době jsem si začínala intenzivněji uvědomovat, že s mojí stagnující vadou sluchu to nebude žádná sranda.

Vada sluchu mi byla diagnostikována ve třech letech. Nejprve lehká nedoslýchavost, která se postupem let překlápěla do středně těžké až těžké nedoslýchavosti. V dospělosti již vykazovaly křivky audiologického vyšetření praktickou hluchotu. Zajímavé je, že subjektivně jsem zhoršující se sluch nijak výrazně nevnímala. Nová výkonnější sluchadla byla schopná kompenzovat i velmi těžkou ztrátu sluchu. Když se k tomu přidala má vynikající schopnost odezírat, není s podivem, že na můj sluchový handicap okolí rádo zapomínalo. Docházelo pak pro ostatní k úsměvným, pro mě však často k trapným či smutným situacím, které zvládnout s nadhledem a humorem nebylo vždy jednodu­ché.

Celý článek najdete zde: https://www.idetskysluch.cz/integrace/vzdelavani/jednoduse-nejednoduchy-zivot-s-vadou-sluchu/

znaková řeč