Fakultní nemocnice Ostrava má multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty

Datum publikace: 13. 07. 2021
Periodikum:
polar.cz
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava nově poskytuje dětem a jejich rodinám kromě komplexních zdravotních služeb také služby sociální a pedagogické, které souvisejí se zajištěním a stabilizací duševního zdraví dětí a adolescentů. Cílem tohoto multidisciplinárního týmu je společné hledání způsobů, jak děti i jejich blízké podpořit ve vyrovnání se s jejich psychickou zátěží.

Výsledná doporučení ve smyslu vhodného přístupu k dítěti a jeho specifickým potřebám mohou členové týmu konzultovat s širší rodinou dítěte, s pedagogy škol, do které dítě dochází, a s dalšími institucemi. Hlavním posláním multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty s duševním onemocněním je poskytovat jim a jejich rodinám multidisciplinární, komplexní a včasnou podporu po nezbytně nutnou dobu v jeho přirozeném prostředí. V případě potřeby přijetí dítěte do multidisciplinárního týmu duševního zdraví se může zákonný zástupce obrátit na pracovníky FN Ostrava na telefonním čísle 704 682 529 nebo na e-mailové adrese: MDTprodeti@fno.cz. „Pokud rozhodneme, že zájemce o tuto službu do péče týmu skutečně patří, pozveme dítě k psychiatrickému vyšetření, přidělíme mu klíčového pracovníka a sestavíme mini tým kolem dítěte, “ přiblížil obvyklý postup péče dětský psychiatr MUDr. Jan Uhlíř, vedoucí multidisciplinárního týmu péče o duševní zdraví pro děti a adolescenty.

Celý článek najdete zde: https://polar.cz/zpravy/pr/11000015198/fakultni-nemocnice-ostrava-ma-multidisciplinarni-tym-dusevniho-zdravi-pro-deti-a-adolescenty

Související články:
ruce