Děti by u soudů měli zastupovat advokáti

Datum publikace: 21. 09. 2023
Periodikum:
novinky.cz
V některých typech soudních sporů by v budoucnu mohli u procesu zasednout i dětští advokáti, a to zejména pokud se jedná o tak citlivé případy, jako je odebírání dětí z rodin a jejich umisťování do ústavní péče.

Česko tak plánuje zareagovat na výtku výboru OSN pro práva dítěte z června letošního roku. Výbor se vyjádřil v případu dvou z rodiny odebraných sourozenců, podle něj byla porušena jejich práva. Mimo jiné na odpovídající právní zastoupení. To, že by takový institut skutečně mohl vzniknout, ale je teprve v plenkách, Právu potvrdila poslankyně za ODS a advokátka Eva Decroix. „U těchto sporů děti většinou zastupuje kolizní opatrovník, tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jsou ale situace, kdy je nezvládá řádně zastupovat,“ řekla Právu.

Kvůli střetu zájmů

Poukázala na zmíněný případ sourozenců, kdy sám úředník OSPOD, který měl děti ve sporu zastupovat, podal návrh na jejich odebrání z rodiny a umístění v ústavu. „To není nestranné zastupování, je to střet zájmů,“ řekla poslankyně. Téhož názoru byl i výbor OSN, který konstatoval, že soud porušil práva dítěte. Česká republika podle něj měla zajistit, aby dítě mělo v průběhu řízení vždy odpovídající právní zastoupení. „Dítěti by měl být kromě opatrovníka nebo zástupce jeho názorů poskytnut právní zástupce, pokud existuje potenciální konflikt mezi účastníky rozhodování,“ píše se ve výtce, kterou výbor zveřejnil na svých stránkách.

Celý článek najdete zde: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-deti-by-u-soudu-meli-zastupovat-advokati-40443971

Advokátka