Dětí s řečovým deficitem přibývá. Základem úspěšné léčby je včasná péče klinického logopeda

Datum publikace: 13. 04. 2021
Periodikum:
zdravotnickydenik.cz
Díky řeči se každý z nás začleňuje do společnosti – a pokud v dětském nebo i dospělém věku vznikne na tomto poli problém, může to mít dalekosáhlé důsledky. Stejně jako u jiných potíží i zde platí, že čím dříve se porucha začne léčit, tím lepší jsou výsledky. Zejména u malých dětí tak je důležité vývoj řeči hlídat. To se děje prostřednictvím screeningu prováděného během preventivních prohlídek u praktického lékaře, který pak v případě potřeby odešle malého pacienta ke klinickému logopedovi či psychologovi.

Protože ale současná doba s distanční výukou a sociální izolací může v některých případech výrazně přispět k prohloubení problémů, rozhodla se Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR podpořit péči také novým příspěvkem z fondu prevence, který je možno využít na vyšetření či terapii u klinického logopeda a psychologa. Problematice se věnovalo sympozium Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a Zdravotnického deníku pod názvem Podpora duševního zdraví dětí a fond prevence, které proběhlo on-line formou 24. února. Podle studií je v dětské populaci kolem deseti procent dětí s opožděným vývojem řeči v rámci různých postižení. „V současnosti se počet dětí s řečovým deficitem výrazně zvyšuje. Častěji jde o problém chlapců než dívek. Navíc děti s pozitivní rodinnou anamnézou mají výrazně vyšší riziko pro vývojové poruchy řeči než ostatní děti,“ uvádí předsedkyně Asociace klinických logopedů ČR Irena Cudlínová s tím, že děti, které mají receptivní či expresivní poruchu řeči, mají vyšší riziko, že jim vada zůstane do školního věku nebo dokonce až do dospělosti.

Velkou část nálezů je přitom možno spojit s multifaktoriální dědičností, kdy se objevuje náchylnost k manifestaci některých problémů, jako jsou vady řeči u neurologických onemocnění, koktavost či neurovývojové poruchy. Genetici se proto snaží zjistit, kde může být genetická příčina, a už byly popsány geny, které ovlivňují motorickou a realizační verbální funkci (nejznámější je gen FOXP2, který se účastní stavby mozku). Aby bylo možno poruchy efektivně léčit, je třeba včasný záchyt. Dnes se v ordinacích dětských praktiků provádí screening na poruchy autistického spektra u dětí od 18 měsíců. „Děti se začaly vyšetřovat v časnějším věku, problém ale je, že někdy dítě nemáme kam poslat. V tomto je potřeba náprava,“ konstatuje předsedkyně Sdružení praktických dětských lékařů Ilona Hülleová.

Celý článek najdete zde: https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/04/deti-s-recovym-deficitem-pribyva-zakladem-uspesne-lecby-je-vcasna-pece-klinickeho-logopeda/

Související články:
Předškolní chlapec