Bezpečnější pobyt dětí v online prostředí? Pomůže vzájemná komunikace i větší důvěra ze strany rodičů

Datum publikace: 18. 05. 2023
Periodikum:
feedit.cz
Jak se chovat v online prostředí bezpečně? Děti o tom s rodiči hovoří, ale jen do určitého věku. Zatímco dvanáctiletí své rodiče dokonce sami vyhledávají, pokud si s něčím neví rady, žáci 9. třídy s nimi o této problematice již téměř nemluví. Toto a další témata diskutovali zástupci projektu Safer Kids Online s žáky 2. stupně pražské ZŠ Naše škola Praha.

V rámci projektu zaměřeného na opatrnost při sdílení informací v kyberprostoru, vztahy s online přáteli a vzájemnou důvěru a komunikaci s rodiči proběhla debata se skupinami dětí od 6. do 9. třídy základní školy. 

Přínos projektu komentuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Ministerstvo práce a sociálních věcí tento projekt podporuje. Oceňujeme, že si zakládá na názoru a osobních zkušenostech dětí, které se dnes již nevyhnutelně setkávají s internetem. Děti mohou být snadným terčem a často na ně v online prostoru čekají různá úskalí. Našim společným cílem proto musí být vzdělávání v této oblasti, a především včasné upozornění na rizika, která často internet pro dítě může znamenat. Dítě se nesmí bát o svých problémech mluvit a jeho názor musí být vyslyšen. To je v dnešní společnosti nepostradatelné.”

Celý článek najdete zde: https://feedit.cz/2023/05/17/bezpecnejsi-pobyt-deti-v-online-prostredi-pomuze-vzajemna-komunikace-i-vetsi-duvera-ze-strany-rodicu/

dívka u počítače