Vztahy spolužáků k dyslektickému vrstevníkovi

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Definice dyslexie a její možné průvodní příznaky, které mohou být sociálně znevýhodňující a mohou zvyšovat riziko sociální i školní neúspěšnosti. Názor spolužáků na tuto poruchu a jeho proměny v průběhu dětství a dospívání. Jejich zkušenosti s chováním učitelů vůči postiženým dětem. Tendence vysvětlit jejich obtíže sníženou motivací. Adekvátní chápání problematiky je u adolescentů možné pozorovat až na konci dospívání, ale vztahy k dyslektickým spolužákům jsou většinou přátelské.

Vágnerová, Marie. Vztahy spolužáků k dyslektickému vrstevníkovi. Československá psychologie, 2006, 50(4), 311-326. ISSN 0009-062X.

Související obsah

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001005923&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 50, č. 4 (2006)