Úvod do vývojové psychopatologie

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Čtyřdílná učebnice vysokých škol k problematice dětské psychopatologie a psychologie somaticky nemocných dětí.

1. díl: Vágnerová, Marie. Úvod do vývojové psychopatologie I.: úvod do problematiky a psychologie somaticky nemocných dětí. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita, 2002. 113 s. Učební texty pro studující speciální pedagogiky. ISBN 80-7083-593-1. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001122023&local_base=CNB.

2. díl: Vágnerová, Marie. Úvod do vývojové psychopatologie II. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita, 2003. 111 s. Studijní texty pro distanční studium. ISBN 80-7083-670-9. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001251295&local_base=CNB.

3. díl: Vágnerová, Marie. Úvod do vývojové psychopatologie III.: vzdělávací handicap - postižení schopností nezbytných k učení. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita, 2003. 100 s. Studijní texty pro distanční studium. ISBN 80-7083-669-5. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001251297&local_base=CNB.

4. díl: Vágnerová, Marie. Úvod do vývojové psychopatologie IV.: poruchy adaptace. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2003. 72 s. ISBN 80-7083-766-7. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001298814&local_base=CNB.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001122023&local_base=CNB