MUDr. Hana Krejčová (roz. Kolářová), Ph.D.

Hana Krejčová (roz. Kolářová) absolvovala 1. LF UK, obor Všeobecné lékařství, v roce 2013. Od téhož roku pracuje na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu, kde se věnuje především péči o pacienty s různými vrozenými poruchami metabolismu. V roce 2018 úspěšně obhájila doktorskou práci zabývající se problematikou dědičných neuropatií optického nervu. Za svou výzkumnou činnost získala řadu prestižních studentských ocenění, mimo jiné Cenu Alberta Schweitzera za lékařství a Cenu Josefa Hlávky. Během doktorského studia jí bylo rovněž uděleno výzkumné stipendium v Institutu Imagine při Neckerově univerzitní nemocnici v Paříži a absolvovala dvě klinické a vědecké stáže ve Friedrich-Baur-Institut při Neurologické klinice Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. Její mezinárodní spolupráce vedla k publikacím v několika prestižních časopisech i monografiích. Hana Krejčová se podílí na výzkumu Laboratoře pro studium mitochondriálních onemocnění a aktivně se účastní mezinárodních i tuzemských konferencí. Je úspěšnou řešitelkou a spoluřešitelkou několika grantových projektů a klinických studií. Jako odborná asistentka se dr. Krejčová podílí na výuce a vedení pre- i postgraduálních studentů. Má atestaci v oborech Dětské lékařství a Dětská neurologie.

Odborná knihovna:

Články: