Mgr. Michaela Lebedíková

Je výzkumnicí v Interdisciplinárním týmu pro výzkum internetu a společnosti (https://irtis.muni.cz/) a doktorandkou na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ve své dizertační práci se věnuje výzkumu dopadů expozice sexuálního obsahu a sextingu na životní pohodu (well-being) adolescentů. Před tím se věnovala obsahu pornografie a jejímu dopadu na sexuální život mladých žen

Odborná knihovna:

Články: