homepage

Věnujme pozornost dětem tak, aby ze společného kontaktu měli užitek děti i rodiče. Záměrně zdůrazňuji rodiče, neboť ve chvíli, kdy se rozhodneme mít děti a tento malý zázrak vstoupí do našeho života, je pro nás čas strávený s dětmi hlavním programem.

celý článek

Ovlivnila otázka čerpání daňových zvýhodnění typ péče o dítě, který jste během rozvodového řízení upřednostňovali?

Choices

AART PROGRAM – podpora zdravých vztahů a projevů chování dětí

Poslední roky byly náročné jak pro dospělé, tak pro děti. Mnohé z nich pociťují následky určité sociální izolace dodnes. Problematické chování žáků, potíže v sociálních dovednostech dětí a následné agresivní projevy jsou aktuálním tématem. V České republice není mnoho komplexních a ověřených preventivních programů, které by směřovaly přímo na rozvoj sociálních dovedností a snižování agresivních projevů u dětí. Nově je k dispozici program AART (Adapted Aggression Replacement Training), který v ČR zavádí AISIS, z. ú., ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence Centra sociálních služeb Praha. Rádi bychom vám tento program představili.

celý článek

Jak budovat pozitivní vztah s dětmi?

Začnu možná trochu neočekávaně vyvrácením jedné velmi zažité představy, že pozitivní, důvěrný a blízký vztah s dítětem vzniká zejména skrze pozitivní zážitky. Tím hezkým a milým, co mezi námi a dítětem vzniká. Ač se možná z toho důvodu pokoušíme maximálně eliminovat možné konflikty a nepříjemné zážitky, myslím si, že je to trochu jinak. V tomto článku vám chci nabídnout svůj úhel pohledu.

celý článek

O čem se mluví