Získaná aplastická anémie v dětském věku – dlouhodobé výsledky a rizika kombinované imunosupresivní léčby antithymocytárním globulinem a cyklosporinem A

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Získaná aplastická anémie (AA) je onemocnění, v jehož patogenezi hrají klíčovou roli autoagresivní mechanismy. Pro pacienty, kteří nenaleznou dárce pro prioritní transplantaci kostní dřeně od HLA identického sourozence, je kombinovaná léčba antithymocytárním globulinem (ATG) a cyklosporinem A (CsA) léčebnou alternativou první volby. Limitující je dosažení léčebné odpovědi jen v 60-70 % případů, cca 30 % výskyt relapsů a 10-20 % riziko klonální evoluce: paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH) myelodysplastický syndrom, akutní myeloidní leukemie (MDS/ADL).

Sedláček, Petr, [et al.]. Získaná aplastická anémie v dětském věku – dlouhodobé výsledky a rizika kombinované imunosupresivní léčby antithymocytárním globulinem a cyklosporinem A. Transfuze a hematologie dnes, 2012, roč. 18, č. 3, s. 112-123. ISSN 1213-5763 (tištěná verze). ISSN 1805-4587 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://kramerius.medvik.cz/search/nimg/IMG_FULL/uuid:054d09f1-0616-11e5-b183-d485646517a0#page=1
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Transfuze a hematologie dnes, 2012, roč. 18, č. 3,