Zdravá sebeúcta roste z překonávání každodenních překážek

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru k problematice syndromu vyhoření.

Prevence únavy a vyhoření - nastolení zdravé rovnováhy mezi povinnostmi a osobními potřebami. Rozhovor s psycholožkou o této problematice. Klíčové faktory - sebeúcta, spokojenost se zaměstnáním, smysluplná a zajímavá práce, dobré mezilidské vztahy (partnerské a přátelské). Faktory ovlivňující pocit spokojenosti - pozitivní emoce. Okolnosti ovlivňující pocit štěstí. Vliv prostředí na vnímání pocitu štěstí. Některé chyby, kterých se lidé dopouštějí při vnímání pozitivních a negativních emocí. Syndrom vyhoření - příznaky, stadia, léčba, prevence.

HAŇKOVÁ, Ludmila. Zdravá sebeúcta roste z překonávání každodenních překážek. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(7), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Související obsah

Další informace k tématu syndromu vyhoření naleznete ve videorozhovoru:

HOSKOVCOVÁ, Simona, Eva LABUSOVÁ a SIRIUS. Rodiče a syndrom vyhoření. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 01. 08. 2013 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=J3oKxFEZD64.

a/nebo článku:

LABUSOVÁ, Eva a SIRIUS. Mohou syndromem vyhoření trpět i rodiče?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 27. 6. 2013, aktualizováno: 31. 10. 2013 [cit. 2014-03-03]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/mohou-syndromem-vyhoreni-trpet-i-rodice-87.html.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001337591&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 7 (2010)