Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Občanský soudní řád.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=30398&Section=1&IdPara=1&ParaC=2