Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Občanský zákoník.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=74907&Section=1&IdPara=1&ParaC=2