Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Občanský zákoník.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2012/sb0033-2012.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=74907&Section=1&IdPara=1&ParaC=2