Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2000
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon ze dne 2. srpna 2000 o matrikách, jménu a příjmení.

Původní znění zákona (bez novel) v PDF: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb085-00.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-2-srpna-2000-o-matrikach-jmenu-a-prijmeni-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-1457.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=49658&Section=1&IdPara=1&ParaC=2