Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-292
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-292/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon ze dne 12. září, o zvláštních řízeních soudních.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=80583&Section=1&IdPara=1&ParaC=2