Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon ze dne 17. července o Policii České republiky.

Původní znění zákona (bez novel) v PDF:

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=67272&Section=1&IdPara=1&ParaC=2