Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-247
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-247/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o dětské skupině.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=82870&Section=1&IdPara=1&ParaC=2