Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1995
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o důchodovém pojištění.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb41-95.pdf.

Zdroj dat
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=43085&Section=1&IdPara=1&ParaC=2