Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Autor/ka
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád).

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=30139&Section=1&IdPara=1&ParaC=2