Základní potřeby v mateřské škole

Autor/ka
Rok vzniku:
1998
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Další biologické potřeby dětí předškolního věku - potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání. Vytváření vztahu dítěte k sobě samému. Vnitřní vývojová připravenost dítěte a vnější podnět - předpoklady seberealizace jedince. Vyššípotřeby (estetické) - uspokojování na základě potřeb hierarchicky stojících níže. Způsoby hodnocení uspokojování základních lidských potřeb dětí v mateřské škole.

Nováčková, Jana. Základní potřeby v mateřské škole. Ratolest, 1997/98, 2, s.18-19. Dokonč.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000495587&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Ratolest, č. 2 (1997/98)