#ZaIstanbul: domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sborník rozhodně nemá ambici přinést vyčerpávající přehled všech forem a aspektů genderově podmíněného násilí. Byl by to hodně tlustý svazek. Alespoň na některé z vyřčených i
nevyřčených otázek odpovědi přinese. Tedy vedle konstatování faktu, že oblast domácího násilí, násilí na ženách a zranitelných skupinách je celospolečenský a vážný problém.

Hurychová, Eva [et al.]. #ZaIstanbul: domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí. Vydání 1. Praha: Český svaz žen z.s., 2016. 99 stran. Na pomoc ženám; sešit 19. ISBN 978-80-87227-04-6.

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20170331211523/http://www.csz.cz/userfiles/istanbul/sbornik-zaistanbul-fin.pdf
https://web.archive.org/web/20200927171543/https://www.csz.cz/userfiles/istanbul/sbornik_2_2017.pdf