Za hlasem rodičovských instinktů

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Již Jan Amos Komenský upozorňoval ve svém díle na problematickou skutečnost, že zatímco i nejobyčejnějšímu řemeslu se člověk učí a pečlivě se na jeho výkon připravuje, pro rodičovství obvykle žádné vzdělání nemá. Všichni v sobě neseme jen vzory svých vlastních vychovatelů a jsme ovlivněni postoji, jaké k rodičovství zaujímá společnost, v níž žijeme. Tváří v tvář vlastním dětem býváme nakonec odkázáni na svůj cit a svědomí. Není společenským hazardem, pokud výchova tak často probíhá metodou pokus-omyl? Na čem vlastně záleží kvalita rodičovství? Do jaké míry je určováno biologickým či sociálním instinktem, a nakolik je předurčeno konvencemi kultury, v níž žijeme?

Labusová, Eva. Za hlasem rodičovských instinktů. Regenerace, 2008, 16(5), s. 40-43. ISSN 1210-6631.

Zdroj dat
http://www.evalabusova.cz/clanky/rodicovstvi.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Regenerace, Roč. 16, č. 5 (2008)