XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: současné podoby partnerského a rodinného soužití: sborník příspěvků

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Konference o problematických bodech rodinného či partnerského soužití.

Autoři a příspěvky

Homoparentalita, rodičovství leseb a gayů v českém kontextu - Jiří PROCHÁZKA
Náhradní rodinné péče a osvojení dle Nového občanského zákoníku, srovnání s dosavadní právní úpravou - Hana NOVÁ
Možnosti vyučití projektiví techniky „Zakleté kameny" v práci s rodinou Petr ŠTÍPEK
Princezny a zombíci: vnitřní svět dětí v rozvodových konfliktech - Petr PÖTHE
Adaptace dětí na hostilní po/rozvodový konflikt rodičů: možnosti podpory - Martina PALKOVÁ
Profesionalizace pěstounské péče - Eva ROTREKLOVÁ
Příbuzenská pěstounská péče - jak to vlastně je? - David CICHÁK a Hana HEINDORFEROVÁ
Levobočci, aneb „Rathův syndrom" - Petr ŠMOLKA
Partnerský vztah a jeho terapie - Jan KNOP a Marie ZEMANOVÁ
Pěstounská péče: o čem se mluví a o čem se nemluví - Irena SOBOTKOVÁ a Veronika OČENÁŠKOVÁ
...když se řekne „rodina" - Marek KOLAŘÍK a Jan ŠMAHAJ
Gestalt přístup v párové terapii - Peter KOLLÁR a Martina PŘENOSILOVÁ
Opatrovnický spor pohledem dětského psychologa: posouzení a krátkodobá intervence v případech předškolních dětí - Petr SAKAŘ
Hyperprotektivita v rodině - Eva STUPAVSKÁ a Marek KOLAŘÍK

 

XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: současné podoby partnerského a rodinného soužití: sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 130 s.ISBN 978-80-244-4148-1.

Zdroj dat
https://docplayer.cz/886281-Xii-narodni-konference-o-manzelskem-partnerskem-a-rodinnem-poradenstvi-soucasne-podoby-partnerskeho-a-rodinneho-souziti.html