Vzít život za pačesy : 10 let existence domu na půli cesty v Kynšperku nad Ohří