Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Jihomoravském kraji : realizace výzkumného záměru

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Informace o realizaci výzkumu Pedagogické fakulty MU v Brně s názvem Specifické potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výzkum se uskutečňuje na základních školách v Jihomoravském kraji a je plánován na období let 2007 - 2013. Článek se zaměřuje na oblast týkající se vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra a možnosti jejich integrace do běžných základních škol.

Bazalová, Barbora. Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Jihomoravském kraji: realizace výzkumného záměru. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2009, 134(2), s. 27-31. ISSN 0323-0449.

 

Související obsah

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001255311&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Komenský : časopis pro učitele základní školy, Roč. 134, č. 2 (2009-2010)