Vzdělávání pro pracovníky sociální péče : učební texty pro projekt

Autor/ka
Tamara Tošnerová
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Učebnice k problematice vzdělávání pracovníků sociální péče včetně terénních sociálních pracovníků v České republice.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001649134&local_base=CNB