Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Multimediální nosič
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tato monografie analyzuje současnou situaci náhradní rodinné péče (dále jen NRP) z právního, sociologického a psychologického hlediska, z pohledu české populace a ze zkušeností a názorů jednotlivých aktérů náhradní péče. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaké jsou potřeby dětí a náhradních rodičů a jaké služby na ně reagují v jednotlivých fázích procesu NRP. Proto nás zajímaly především zkušenosti, názory a postoje náhradních rodičů a dětí žijících v těchto rodinách, ale i sociálních pracovníků a odborníků státních i nestátních organizací. Výzkum probíhal od února 2013 do září 2014.

Bubleová, Věduna et al. Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí [CD-ROM]. Vyd. 1. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2014. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-87455-25-8.

Zdroj dat
http://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-stazeni/Monografie.pdf