Výzkum drogových závislostí u středoškolské mládeže

Autor/ka
Rok vzniku:
1998
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zneužívání drog se stává celosvětovou hrozbou, ohrožující zdraví populace, zejména mládeže a nepříznivě ovlivňující společenské klima a má nepříznivý dopad i na ekonomiky států. Bohužel ani Česká republika nebyla a není těchto negativních jevů ušetřena. Mezi hlavní příčiny rostoucího zneužívání drog patří zejména uvolnění obchodu, otevření hranic a s tím spojený velký nárůst cestovního ruchu po roce 1989. Rovněž geografická poloha naší republiky, zajímavá tím, že přes ní vede tzv. Balkánská cesta, vede k tomu, že se do obchodu s drogami na našem území zapojují organizované skupiny občanů různých národností.

Počet stran: 33.

Zdroj dat
http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1121340975.pdf