Vývojová psychologie

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
https://books.google.cz/books?id=SP5lw53WufwC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace vývojové psychologie - tedy vazby mezi tělesným a duševním vývojem.

Langmeier, Josef a Krejčířová, Dana. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. 368 s. Psyché. ISBN 80-247-1284-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001494184&local_base=NKC