Vývojová dysplazie kyčelního kloubu

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diagnostika a léčba vývojové dysplazie kyčlí zaznamenala od 80. let 20. století významný rozvoj díky ultrazvukovému vyšetření novorozenců. Při časném záchytu lze většinu dětí, i s nejzávažnějšími nálezy, úspěšně léčit ambulantně při správném použití abdukčních pomůcek. Kyčle decentrované s kontrakturou reponujeme šetrnou postupnou distrakcí, která dosud nemá žádné závažné následky v podobě aseptické nekrózy. Případy reziduální dysplazie řešíme operačně z důvodu prevence časného vzniku artrózy.

Dungl, Pavel [et al.]. Vývojová dysplazie kyčelního kloubbu. Pediatrie pro praxi, roč. 17, č. 3, 2016, s. 141-145. ISSN 1213-0494 (tištěná verze). ISSN 1803-5264 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2016/03/03.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, roč. 17, č. 3