Vývoj dětské řeči krok za krokem

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Řeč je schopnost, která je dána pouze člověku. Její rozvoj je těsně svázán s rozvojem myšlení, a proto si zaslouží veškerou rodičovskou pozornost. Autorka, zkušená klinická logopedka, seznamuje rodiče se zákonitostmi vývoje dětské řeči a nabízí odborně podložené praktické rady, jak dítěti pomoci ke správné výslovnosti a kultivovanému vyjadřování. V novém vydání nezůstávají stranou ani aktuální témata, jako např. o výuce jazyků, o působení médií (TV, DVD, PC, internet) na rozvoj dítěte.

Obsah a náhled do publikace jsou k dispozici na odkaze: http://knihy.abz.cz/imgs/teaser_pdf/4449788024730806.pdf.

KUTÁLKOVÁ, D. Vývoj dětské řeči krok za krokem. Praha. Grada, 2010. 136 s. ISBN 978-80-247-3080-6.

Zdroj dat
https://www.grada.cz/vyvoj-detske-reci-krok-za-krokem_5901/kniha/katalog/