Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace právního charakteru k problematice zachování dobrých vztahů a obnovy narušených vztahů mezi rodinnými příslušníky.

Barvíková, Jana a Šťastná, Anna. Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2014. 65, 5 s. ISBN 978-80-7416-212-1.

Zdroj dat
https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_384.pdf