Vysoká incidence syndromu ADHD a jeho komorbidních poruch v dětské populaci

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

V současnosti je v dětské populaci vysoká incidence syndromu ADHD a jeho komorbidních poruch, např. poruchy opozičního vzdoru nebo hyperkinetické poruchy chování. Je ale nutné uvést, že u těchto poruch existuje možnost léčby. Jestliže se poruchy podaří podchytit v raném stadiu a dítě se dostane do péče odborníka co nejdříve, léčba bývá úspěšná.

HURYCHOVÁ, E. Vysoká incidence syndromu ADHD a jeho komorbidních poruch v dětské populaci. Řízení školy – odborný měsíčník pro ředitele škol. 2015, roč. XII, č. 12, s. 37-38. ISSN 1214-8679.

Zdroj dat
https://www.rizeniskoly.cz/casopisy/rizeni-skoly/vysoka-incidence-syndromu-adhd-a-jeho-komorbidnich-poruch-v-detske-populaci.m-2362.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Řízení školy – odborný měsíčník pro ředitele škol, 2015, roč. 12, č. 12