Výskyt chronických onemocnění u dětí s autismem

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce v teoretické části vymezuje pojmy autismu a chronických onemocnění, včetně jejich klasifikace. Dále popisuje vývoj dítěte od narození, přes předškolní věk až po mladší školní věk, věnuje se také možnostem edukace dětí s autismem a přibližuje školní vzdělávací programy, systém péče a podpory a legislativní rámec. Praktická část se zaměřuje na samotný výzkum formou dotazníkového šetření, spolu s vyhodnocením a závěry pro pedagogickou praxi.

Související obsah

Problematikou autismu, přesněji poruch autistického spektra, a dalších onemocnění, se na portále Šance Dětem zabývají:

- videodokument s názvem "Zitin příběh: Dětský autismus"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra"

- sekce článků s názvem "Děti s jiným závažným zdravotním znevýhodněním".

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/200219/pedf_m/