Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-9-unora-2005-o-poskytovani-poradenskych-sluzeb-ve-skolach-a-skolskych-poradenskych-zarizenich-14479.html.

Znění vyhlášky v PDF (bez novelizací): https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb020-05.pdf.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=59741&Section=1&IdPara=1&ParaC=2