Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška ze dne 18. ledna 2005, o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Původní znění vyhlášky v PDF (bez novelizací): https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb011-05.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-18-ledna-2005-o-zakladnim-vzdelavani-a-nekterych-nalezitostech-plneni-povinne-skolni-dochazky-14445.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=59591&Section=1&IdPara=1&ParaC=2