Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-458
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-458/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.

 

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=60592&Section=1&IdPara=1&ParaC=2