Výchova a manipulace: podstata manipulace, mechanizmy a proces, vynucování a násilí, propaganda

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
https://books.google.cz/books?id=aLPFBoifTqcC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Problematika manipulace náleží v současné době mezi aktuální témata, a to nejen ve výchově jako takové, ale i v širších společenských kontextech. Kniha se věnuje právě těmto dvěma tématům - výchově a manipulaci. Autorka vymezuje základní definice manipulace, perspektivy, charakteristiky manipulace, pojetí manipulace v perspektivách mezilidské komunikace. Vymezuje používané manipulační mechanismy a procesy. Text osloví řadu studentů pedagogických fakult, psychologie, sociologie, i zájemce o komunikaci.

WRÓBEL, Alina. Výchova a manipulace: podstata manipulace, mechanizmy a proces, vynucování a násilí, propaganda. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 199 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2337-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001805428&local_base=NKC