Výchova chlapců v Čechách

Autor/ka
Česká televize – Rodina & škola
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vychovávají rodiče a české školy z našich chlapečků, kluků a mládenců harmonické osobnosti připravené na současný život, v němž mají šanci vést spokojený osobní a profesní život? Má naše feminizované školství vůbec způsobilost předat budoucím mužům správné a zdravé vzorce chování, vybaví je skutečně potřebnými znalostmi a dovednostmi tak, aby budoucí muži nezažívali celoživotní mindráky, dokázali prožít radost a vydobýt si úspěch, netrpěli přílišnou zodpovědností či naopak nesamostatností a přitom neotupěli jako citlivé bytosti?
Moderátor: Robert Tamchyna
Hosté: Cyril Höschl ; Lorna Vančurová, moderátorka ; Vlasta Vyčichlová, výchovná poradkyně

Délka videa: 00:17:59.

Zdroj dat
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1128654162-rodina-a-ja/206562230640026-rodina-skola/