Výchova aktivity mládeže ve volném čase: pedagogické a psychologické otázky volného času žáků základních devítiletých škol, výběrových škol a učňů

Autor/ka
Božena Rotterová
Jan Čáp
Rok vzniku:
1976
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Publikace shrnuje výsledky výzkumu z let 1965-1974, v němž autoři z hledisek pedagogiky a psychologie zkoumali aktivitu mladých lidí v jejich volném čase. Po objasnění teoretického východiska, úkolů a metod práce seznamují s výsledky extenzívního a extenzívně intenzívního výzkumu a na základě jejich rozboru uvádějí závěry pro praxi a teorii.

Související obsah

Problematice volného času dětí a mladistvých se na portále Šance Dětem věnují:

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000414839&local_base=CNB