Vybrané aspekty řízení sociální práce v exkludovaných lokalitách

Autor/ka
Miroslav Hajer
Jiří Škoda
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace zabývající se vybranými aspekty řízení sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách České republiky.

Hajer, Miroslav a Škoda, Jiří. Vybrané aspekty řízení sociální práce v exkludovaných lokalitách. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. 150 s. ISBN 978-80-7414-109-6.

Související obsah

Problematika vyloučených lokalit je na portále Šance Dětem zmíněna v:

- článku od Libora Prudkého s názvem "Bezdomovectví a jevy, které ho provázejí a předcházejí"

- sekce článků s názvem "Tíživá sociální situace"

- článku od Pavly Skaskové s názvem "Situace před odebráním dítěte"

- článku od Pavly Skaskové s názvem "Odebrání dítěte"

- materiálech Odborné knihovny s tematikou "vyloučených lokalit".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002009542&local_base=CNB