Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Studie shrnuje, porovnává a kriticky zhodnocuje koncepty, modely a teorie zabývající se vtahováním dětí do rodičovských konfliktů. Zabývá se modely, které vzešly z praxe systemických terapeutů, jako např. triangulace, perverzní koalice nebo aliance. Dále se věnuje konceptům, které vznikly v rámci studia rozvodových konfliktů jako je syndrom zavrženého rodiče a odcizený rodič. Cílem této studie je představit komplexní, jasný a ucelený popis, který by charakterizoval principy vtahování dětí do konfliktů jak v úplných, tak rozvedených rodinách.

Trampotová, Olga a Lacinová, Lenka. Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí = Children drawn into the interparental conflict: Critical review and comparation of contemporary conceptions. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2015, 59(1), s. 57-70. ISSN 0009-062X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001557638&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2015, Roč. 59, č. 1