Vnímání konfliktu mezi rodiči a školní zátěž dospívajících

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Studie se zaměřuje na zkoumání vztahu mezi rodičovským konfliktem a stresem ve škole, a to jak stresem celkovým, tak jednotlivými kategoriemi stresu (z výkonu/prospěchu, z učitelů a z vrstevnických vztahů). Byly také hledány souvislosti mezi rodičovským konfliktem a studijním prospěchem a oblibou ve třídě. Ve studii byl dále ověřován mediační efekt vztahu k rodičům a moderační efekty zapojení se do rodičovského konfliktu, reprezentace rodiny a strategií zvládání. K analýze byla využita data od 196 studentů a studentek gymnázií ve věku od 15 do 18 let. Studie vychází z kvantitativního designu a k získání potřebných dat byly použity dotazníkové metody: CPIC (The Children’s Perception of Interparental Conflict), SIS (The Security in Interparental System), IPPA (The Inventory of Parent and Peer Attachment), ASQ (The Adolescent Stress Questionnaire), CSI (The Coping Strategies Inventory) a sociometrie. Výsledky ukazují, že existuje souvislost mezi konfliktem rodičů a stresem ve škole, ale záleží spíše na subjektivním pocitu ohrožení při rodičovském konfliktu než na vlastnostech konfliktu. S vyšším pocitem ohrožení vyjadřovali respondenti vyšší míru celkového stresu ve škole. U dívek souvisely vlastnosti konfliktu i pocit ohrožení s horším prospěchem. Chlapci zase vyjadřovali s vyšším pocitem ohrožení více stresu z výkonu/prospěchu. Nebyly nalezeny signifikantní souvislosti mezi konfliktem rodičů a oblibou ve třídě, ale ukázalo se, že rodičovský konflikt negativně ovlivňuje subjektivně vnímanou kvalitu vrstevnických vztahů. Nebyl potvrzen mediační efekt vztahu k rodičům, ale byly prokázány moderační efekty zapojení se do rodičovského konfliktu u chlapců, reprezentace rodiny a strategií zvládání u dívek.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/219822/fss_m