Vliv ústavní péče na teorii mysli

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tato práce je zaměřena na koncept teorie mysli, který patří do oblasti sociokognitivního vývoje jedince. Existují určité faktory, které vývoj teorie mysli ovlivňují a mezi silné faktory patří prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. Ve své práci jsem se zaměřila na souvislosti mezi ústavní péčí a schopnostmi teorie mysli. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se typ péče (rodinná nebo ústavní) projeví jako významný prediktor teorie mysli první i druhé úrovně, při kontrole dalších faktorů. Výzkumný vzorek tvořily děti, které žijí v dětském domově a děti, které žijí ve vlastní rodině. Teorie mysli první úrovně byla testována pomocí Škály teorie mysli a ke zjištění druhé úrovně teorie mysli byl použit úkol „Zmrzlina“. Dále byly použity inteligenční subtesty z Wechslerovy inteligenční škály pro kontrolu verbální a performační inteligence. Výsledky prokázaly, že pro první úroveň teorie mysli je silný prediktorem typ péče a pro druhou úroveň teorie mysli je to verbální inteligence. Z výsledků vyplynulo, že děti z dětských domovů dosahují horších schopností teorie mysli než děti z rodin. Mezi dětmi tedy existují určité rozdíly ve schopnostech teorie mysli a typ péče (rodinná nebo ústavní) je jedním z indikátorů, který pomáhá tyto rozdíly vysvětlit.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/350314/fss_b