Vliv speciálního pohybového intervenčního programu na změny pozornosti u dětí mladšího školního věku

Autor/ka
Jitka Švestková
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V naší diplomové práci se zabýváme vlivem speciálního intervenčního programu na pozornosti dětí mladšího školního věku. Obsahem teoretické části je vývoj dítěte mladšího školního věku, pozornost, psychomotorika. Náplní praktické části je zjištění vlivu psychomotoriky pomocí testů, pozorování, uskutečnění intervenčního programu, zadání a vyhodnocení dotazníků.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/185771/pedf_m/