Vliv médií při formování hodnotového žebříčku dospívajících

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Vlastní práce je zaměřena na hledání odpovědi na otázku, proč dochází ve vztahu dospívajících k lidským hodnotám k selhání. Jaký vliv na to mají média. Zamyšlení se nad schopností komunikace dospívající mládeže. Používání metod psychologie, zhodnocení významu rodiny pro rozvoj hodnotového žebříčku dospívajících. Možnosti sociální pedagogiky při nápravě tohoto stavu. Nastínění rozdílů v postojích mezi dětmi žijícími ve městě a na vesnici, zda vliv médií vzhledem k okolí, které na ně působí, u nich ovlivňuje hodnotový žebříček a jakým způsobem je ovlivňují média.

Zdroj dat
https://theses.cz/id/ei4wvi/